Morocco - rosemarysheel

Gnaoua men greet each other in the market of Rissani, Merzouga

RissanignaouamarketplaceMerzouga