Morocco - rosemarysheel

Alluvial lake near Merzouga, Morocco

MerzougaMorocco